Rabu, Julai 16, 2008

::iklan baru::

hasil kreativiti:: sekretariat Nadi Lughah IPIS

::selamat menonton::

::

::hadis 29:amalan yang menghantarkan ke syurga::


Dari Mu'adz bin Jabbal ra. berkata: Aku berkata,"Wahai Rasulullah saw, beritahu aku amal yang akan memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka." Baginda bersabda," Engkau telah bertanya tentang masalah yang besar. Namun itu adalah perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah SWT. Engkau harus menyembah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan,dan haji ke Baitullah." Kemudian baginda bersabda," Mahukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebajikan? Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan solat di tengah malam." Kemudian Baginda membaca ayat," Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.." hingga firman-Nya,"...sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan."(As-Sajdah:16-17). Kemudian Baginda bersabda kembali," mahukah kalian ku beritahu pangkal agama, tiangnya dan puncak tertingginya?" Aku menjawab," Mahu, wahai Rasulullah," Rasulullah saw bersabda, "pangkal agama adalah ISLAM (masuk ISLAM dengan syahadah,--pent), tiangnya adalah solat, dan puncak tertingginya adalah jihad," Kemudian Baginda melanjutkan," Mahukan kalian kuberitahu tentang kendali bagi semua itu?" Saya menjawab," Mahu, wahai Rasulullah." Baginda lalu memegang lidahnya dan bersabda," jagalah ini." Saya berkata," Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa kerana ucapan-ucapan kita?" baginda menjawab," Celaka kamu. Bukankah banyak dari kalangan manusia yang tersungkur ke dalam api neraka dengan mukanya terlebih dahulu (dalam riwayat lain: dengan lehernya terlebih dahulu) itu gara-gara buah ucapan lisannya?" (HR Tirmdzi ia berkata," Hadits ini hasan sahih.")

sekian..